<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Diê?n ?a?n H??ng S?n B??c Kinh la?n th?? 10 bê? ma?c ta?i B??c Kinh
    M?i nh?t:2023-11-01 19:21:49   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 31/10, Diê?n ?a?n H??ng S?n B??c Kinh la?n th?? 10 ?a? bê? ma?c ta?i B??c Kinh. Trong th??i gian diê?n ra diê?n ?a?n, h?n 1.800 kha?ch m??i trong ?o? g??m 99 ?oa?n ?a?i diê?n chi?nh phu?, B?? tr???ng Qu??c pho?ng cu?a 19 qu??c gia, T??ng T? lê?nh quan ???i 14 qu??c gia, ?a?i diê?n cu?a 6 t?? ch??c qu??c tê?, ca?c chuyên gia ho?c gia?, quan sa?t viên ca?c n???c, v.v., ?a? tham gia nhiê?u cu??c h??i tha?o xoay quanh chu? ?ê? “An ninh chung, ho?a bi?nh lau da?i”.

   Giang Tan Ph???ng -Nghiên c??u viên cu?a Viê?n Khoa ho?c quan s??, ng???i ?a? liên tu?c 10 la?n tham gia diê?n ?a?n cho biê?t, quy m? va? ca?p ba?c cu?a Diê?n ?a?n H??ng S?n B??c Kinh la?n th?? 10 ?ê?u la?p m??c cao ky? lu?c, tr?? tha?nh m??t b??ng quan tro?ng kh??i x???ng Sa?ng kiê?n An ninh toa?n ca?u, da?n d??t thu?c ?a?y h??p ta?c an ninh khu v??c, ta?m a?nh h???ng va? s??c ha?p da?n kh?ng ng??ng nang cao.

   \

   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>