<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Trung Qu??c c?i t?o va? xay d??ng thêm 118.000 km ???ng b?? n?ng th?n trong 3 quy ??u n?m nay
    M?i nh?t:2023-11-01 19:19:13   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   Theo Tan Hoa x?: Trong 3 quy ??u n?m nay, ??u t? tài s?n c? ??nh vào ???ng b?? n?ng th?n trên ca? n???c Trung Qu??c ??t 358,7 t? Nhan dan t?, t?ng 5,1% so v?i cùng k? n?m ngoái; c?i t?o va? xay d??ng thêm 118.000 km ???ng b?? n?ng th?n, hoàn thành h?n 90% m?c tiêu ca? n?m.

   An toàn là ma?u ch??t ?? th??c hiê?n phát tri?n ch?t l??ng cao ???ng b?? n?ng th?n. S? li?u c?a B? Giao th?ng V?n t?i Trung Qu??c cho th?y, trong 3 quy ??u n?m nay, trên ca? n???c Trung Qu??c ?a? th??c thi 78.000 km c?ng tri?nh an toa?n và b?o v? tính m?ng ???ng b?? n?ng th?n, ca?i ta?o 5.409 cay c?u nguy hi?m trên ???ng b?? n?ng th?n, l?p ??t 15.000 g? gi?m t?c t?i 7.679 ?i?m giao c?t ???ng b?? n?ng th?n ta?i Trung Qu??c.

   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>