<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   H?n 80% doanh nghi?p co? v??n ?a?u t? n???c ngoa?i ?a?nh gia? hài lòng v?i m?i tr??ng kinh doanh c?a Trung Qu?c
    M?i nh?t:2023-11-01 19:16:43   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:Tan Hoa xa?:

   Theo Tan Hoa xa?: U?y ban Xúc ti?n th??ng m?i qu?c t? Trung Qu?c c?ng b?? “Báo cáo ?iê?u tra v? m?i tr??ng kinh doanh cho ca?c doanh nghiê?p co? v??n n??c ngoài ta?i Trung Qu?c trong quy III n?m 2023” cho tha?y, h?n 80% doanh nghi?p co? v??n ?a?u t? n???c ngoa?i ????c ho?i ?a?nh gia? hài lòng v?i m?i tr??ng kinh doanh c?a Trung Qu?c.

   ????c biê?t, trong quy? III n?m nay, U?y ban Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c t? Trung Qu?c ?? ?iê?u tra 700 doanh nghi?p có v?n ?a?u t? n??c ngoài, trong ?ó 67% ?ê?n t?? nga?nh sa?n xua?t, 64% la? doanh nghiê?p nho? va? siêu nho?, cu??i cu?ng hi?nh tha?nh ba?o ca?o na?y.

   Xe?t vê? b?? cu?c chu??i c?ng nghiê?p, 70% doanh nghiê?p co? v??n n???c ngoa?i ta?i Trung Qu??c ????c ho?i co? xu h???ng “duy tri? ??n ?i?nh”; xe?t vê? c? h??i pha?t triê?n, ca?c doanh nghiê?p ????c ho?i trong 3 quy? liên tiê?p cho r??ng “sa?ng ta?o va? nghiên c??u pha?t triê?n c?ng nghê?” la? c? h??i pha?t triê?n l??n nha?t trên thi? tr???ng Trung Qu??c, trong s?? nh??ng doanh nghiê?p ???c ho?i co? y? ?i?nh t?ng v??n ?a?u t?, khoa?ng m??t n??a cho biê?t se? xem xe?t t?ng v??n ?a?u t? va?o khu v??c miê?n Tay Trung Qu??c.

   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>