<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   ??i h?i Th? thao ng??i khuy?t t?t chau á l?n th? 4 ?? khai m?c t?i Hàng Chau Trung Qu?c – t?o m?i tr??ng kh?ng tr? ng?i cho ng??i khuy?t t?t
    M?i nh?t:2023-10-24 18:45:02   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   \

   Ngày 22/10, ??i h?i Th? thao ng??i khuy?t t?t chau á l?n th? 4 ?? khai m?c t?i Hàng Chau Trung Qu?c, t? làng v?n ??ng viên ??n các ??a ?i?m thi ??u, r?i ??n c? thành ph? ??u ?i l?i th?ng su?t kh?ng tr? ng?i, nhan c? h?i t? ch?c ??i h?i Th? thao ng??i khuy?t t?t chau á, thành ph? Hàng Chau ?? giúp cho ng??i khuy?t t?t c?m nh?n s? kh?ng tr? ng?i, ?i l?i kh?ng c?n lo l?ng.

   Làng v?n ??ng viên ng??i khuy?t t?t còn trang b? h?n 30 xe các lo?i v?n chuy?n ?o?n ng?n ph?c v? giao th?ng ?i l?i kh?ng tr? ng?i 24/24 cho các ?oàn th? thao. Thi?t b? kh?ng tr? ng?i trong làng v?n ??ng viên ??u r?t ??y ??, v? trí xe l?n trong 19 ??a ?i?m thi ??u c?ng lên ??n 1% t?ng s? gh? ng?i, còn ??c bi?t t?ng thêm khu c? v? cho các v?n ??ng viên ng?i xe l?n d? khán tr?n ??u, truy?n ?i t?m lòng ?m áp.

   Hi?n nay, th?ng qua Ch??ng trình hành ??ng 3 n?m nang c?p m?i tr??ng kh?ng tr? ng?i, thành ph? Hàng Chau ?? hoàn thành s?a ch?a h?n 54.000 c?ng trình thi?t b? kh?ng tr? ng?i trên toàn thành ph?, nang c?p toàn di?n tr?i nghi?m ?i l?i c?a ng??i khuy?t t?t.

   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>